Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowi Mazowieckiej

      Co to jest?

 

 

Szukaj w tym dziale:

Lista kandydatów zakwalifikowanych do V etapu - ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w PSP.

Lista kandydatów zakwalifikowanych do Etapu III – test sprawności fizycznej oraz informacja o terminie i miejscu przeprowadzenia Etapu III – test sprawności fizycznej

Lista kandydatów zakwalifikowanych do Etapu III oraz informacja o terminie i miejscu przeprowadzenia Etapu III postępowania kwalifikacyjnego.

Lista kandydatów zakwalifikowanych do Etapu II oraz informacja o terminie i miejscu przeprowadzenia Etapu II postępowania kwalifikacyjnego.